Andre nationers flag

Mange firmaer, internationale sportskonkurrencer, kongresser, skoler, centre, lejre osv. synes i højere grad end nogensinde tidligere at være præget af ønsket om at markere mødestedet med de deltagende landes flag.
Men bortset fra de nordiske flag og FN-flaget samt EU-flaget, der frit kan benyttes (sammen, med eller uden Dannebrog), består der et almindeligt forbud mod at flage med fremmede nationers flag på dansk territorium.  Undtaget fra forbuddet er ambassader, konsulater m.v. samt skibe.  Skibe må vise fremmede flag efter international sædvane.
Der gives ikke stående tilladelser, men der kan af den lokale politimyndighed i hvert enkelte tilfælde gives tilladelse til at flage med andre nationers flag, hvis Dannebrog er hejst samtidig.
 
 
Når der flages med Dannebrog sammen med andre nationers flag, er det normalt, at Dannebrog tildeles en særlig fremtrædende plads.  Det kan ske ved ret enkle midler eller ved at følge de mere officielle regler:
Det enkleste og formentlig mest brugte er simpelthen at have to eller flere flag for værtsnationen.
Der må aldrig hejses flere flag på samme flagstang.
En anden mulighed er at placere værtsnationens flag på en ekstra høj mast eller for sig selv, hvis man har en mast, der er uafhængig af den øvrige serie. Har man mulighed for det, bør man nærme sig følgende regler:
Den korrekte opstilling benytter sig af landenes navne i alfabetisk rækkefølge, men bemærk, at da diplomatiets sprog er fransk, vil en del lande have andre forbogstaver end på dansk. Her er nævnt de vigtigste lande, hvis navne på fransk afviger væsentligt fra de danske.
Autriche: Østrig
Espagne: Spanien
Etats-Unis d´Amerique: USA
Grande-Bretagne: Storbritannien (England)
Hongrie: Ungarn
Pays-Bas: Nederlandene (Holland)
 
Derfor kan opstillingen ske på to måder: kan ske på to måder, idet man:
Enten ved at flage med Dannebrog længst til venstre og de andre nationer efterfølgende i alfabetisk rækkefølge eller ved at placere Dannebrog i midten ved ulige antal flag. Ved lige antal flag og ønske om at placere Dannebrog i midten, skal det placeres på den venstre af de to midterste pladser.
 
I begge tilfælde gælder det, at hele opstillingen, som er vist her, skal ses fra tilskuerens plads.

Danmark Etats-Unis 
D.Amerique
Grande-Bretagne  Norvége  Suède 
 
 
Norvége Etats-Unis D.Amerique Danmark Grande-Bretagne Suéde
 
Hvis særlige grunde som gæstevenskab taler for det, kan man bryde den alfabetiske rækkefølge og anbringe det lands flag, som ved denne særlige lejlighed skal hædres, næst efter Dannebrog.
Når et overnationalt flag – f.eks. FN-flaget – anvendes, skal dette have den fornemste plads og helst hejses på en stang, der er særligt placeret.
 

Ved brug af flag som dekoration på en væg eller anden udsmykning, læs venligst vores informationer om udsmykning.
Kilde: Danmarks Samfundet