Laos

Laos

  • Laos' nationalflag blev indført i 1975, da landet blev folkerepublik. Det er et af de nye kommunistiske flag, der ikke bruger den femtakkede stjerne som symbol. Det nuværende flag erstattede Laos' oprindelige flag, som var rødt med en trehovedet elefant på en piedestal under en parasol. Dette symbol var udtryk for landets ældgamle navn: 'Landet med millioner af elefanter', og gik tilbage til 1800-tallet. Fra 1953 og frem førte den kongelige regering krig mod Pathet Lao, hvis flag var blåt med en hvid skive og røde borter foroven og forneden. Fra 1973-75 var Pathet Lao med i regeringskoalitionen og foranledigede at kongen abdicerede. Derefter blev deres flag indført som nationalflag
  • Proportioner: 2:3                     Indført: 2. december 1975     Anvendelse: National- og statsflag
  • Vigtige datoer
    1. 1800-tallet: Fransk protektorat
    2. 1954: Officielt uafhængigt
  • Symbolik: Rødt er symbol på blodet, der er udgydt under kampen for frihed. Blåt symboliserer velstand. Den hvide skive symboliserer enhed under kommunismen.