Antigua/Bar

Antigua & Barbuda
I

 • Flaget stammer fra indførelsen af selvstyre i 1967 og er vindende forslag i en konkurrence, hvor mere end 600 lokale indbyggere deltog. Flaget forblev uændret, da Antigua blev selvstændig. Barbuda har ikke sit eget flag, men den ubeboede ø Redonda, hvis 'trone' adskillige rivaliserende 'monarker' gør krav på, har sit eget flag.
 • Proportioner: 2:3                     Indført: 27. februar 1967        Anvendelse: National- og statsflag
 • Vigtige datoer:
  1. 1632: Britisk koloni
  2. 1967: selvstyre og flagkonkurrence hvor nuværende flag findes
  3. 1981: formel selvstændighed, flaget forbliver det samme
 • Symbolik: Designeren, Reginald Samuel, har givet følgende fortolkning: Solen står op til en ny epoke på baggrund af folkets afrikanske arv. Den store V-form står for sejr og er anbragt på en rød baggrund som symbol på befolkningens dynamik. Til sidst står blåt for havet og hvidt for håb.
  1. Statsvåbnet: Statsvåbnet blev indført i 1977 og består af et skjold med en sukkermølle som symbol på den engang største industri; grunden er hvide og blå bølger. Ovenover ses solen på sort bund. Skjoldet står på en ø. Hjelmprydelsen, en ananas, er fra våbnet for den tidligere koloni de Små Antiller, som Antigua engang var del af. Nederst et bånd med nationens motto - 'Hvis enhver strenger sig, vil alle nyde godt af det'.