Storbritannien

Storbritannien

  • Union Jack er formentlig et af verdens bedst kendte flag, dels på grund af sit usædvanlige mønster, men nok så vigtigt på grund af det britiske imperiums udstrækning og betydning i verdens historie. Da kong Jakob af Skotland blev konge af England i 1603, bevarede begge lande deres eget flag. Selv idag er Skt. Georgskorset og Skt. Andreaskorset nationalflag for hhv. England og Skotland. I 1606 fandt kong Jacob det nødvendigt at have et flag, der genspejlede Skotlands og Englands nye forbund, og han gav ordre til, at et unionsflag almindelig omtalt som Union Jack skulle vaje fra britiske skibe. Flaget var en kombination af det engelske Skt. Georgskors og det skotske Skt. Andreaskors.
  • Proportioner: 1:2     Indført: 1. januar 1801     Anvendelse: Unions- og statsflag
  • Vigtige datoer
    1. 1707: Dannelsen af United Kingdom
    2. 1801: Irland kommer med
    3. 1921: Sydlige del af Irland løsriver sig
  • Symbolik: Den hvide saltire på blå bund er hentet fra Skt. Andreas' kors. Det røde kors i midten omgivet af smalle hvide striber er et tilrettet Skt. Georgskors. Skt. Patricks saltire er modsat skiftet på Skt Andreas' hvide saltire.