Vatikanstat

Vatikanstat


  • Vatikanets nuværende farver blev først indført som pavens farver i 1808, oprindeligt de nye pavelige kokarders farver, tidligere røde og gule. Flaget brugtes indtil 1870, hvor pavestaterne blev en del af det nye forenede Italien. I 1929 blev staterne selvstændige, men myndighedsområdet blev begrænset til Vatikan-bystaten. Guld og sølv, der er symboliseret i flagets gule og hvide farver, er farverne på Skt. Peters nøgler, son har figureret i pavevåbner siden middelalderen. Flagets hvide stribe bærer det våbenmærke, der har været brugt siden 1200-tallet som symbol på Vatikanets rolle som den romersk-katolske kirkes hovedsæde.
  • Proportioner: 1:1                      Indført: 7. juni 1929                   Anvendelse: Statsflag
  • Vigtige datoer
    1. 1870: Del af det nye forenede Italien
    2. 1929: Selvstændighed
  • Symbolik: Gult (guld) og hvidt (sølv) er farverne i Skt. Peters nøgler. Gul og hvid blev indført som pavens farver i 1808. Våbnet udgøres af Skt. Peters nøgler, der bærer pavekronen.