Bangladesh

Bangladesh


  • Flaget blev oprindelig indført i marts da landet blev uafhængigt fra Pakistan; på det tidspunkt bar det et gult omrids af landet i den røde skive. Flaget havde været brugt hele vejen gennem kampen for uafhængighed, men da staten blev etableret formelt i 1971, fjernede man kortet med landets omrids fra nationalflaget.
  • Proportioner: 3:5                     Indført: 25. januar 1972          Anvendelse: National- og statsflag
  • Vigtige datoer:
    1. 1971: Uafhængighed fra Pakistan, indførelse af flag
    2. 1972: flaget ændres, nuværende flag træder i kraft
  • Symbolik: Som mange andre islamiske kulturer og faner er også denne grønne farve en traditionel islamisk farve og den røde skive tegner et billede af blodsudgydelserne under kampen for uafhængighed.
    1. Bangladesh' statsvåben: Våbenskjoldet blev indført i 1972 og består af den nationale blomst, en vandlilje, der lokalt kaldes shapla, som skyder op fra stiliserede bølger. Omkring den ses risaks, og foroven er der en jutekvist og fire gyldne stjerner. Våbnet er placeret på dybviolet bund midt i Præsidentflaget.