Cypern

Cypern

I

  • Til flaget, der blev indført i 1960, valgte man bevidst fredelige og neutrale symboler i et forsøg på at pege på harmoni mellem de konkurrerende græske og tyrkiske befolkningsgrupper; dette ideal blev ikke realiseret. I midten af kortet er et gult farvet omrids af øen.
  • Proportioner: 3:5                     Indført: 16. august 1960          Anvendelse: stats- og orlogsflag
  • Vigtige datoer
    1. 1878: Under britisk administration
    2. 1960: Selvstændighed
    3. 1974: Tyrkisk invasion og dermed opdeling af landet
  • Symbolik: De to olivengrene symboliserer fred mellem tyrkerne og grækerne. Ovenover disse grene er et kobberfarvet omrids af Cypern, som udtryk for betydningen af øens navn, Kobberøen, men ses oftest gengivet i gult. Sammen med Kosovos flag for deres endnu ikke anerkendte stat er disse to flag de eneste med landkort.