Thailand

Thailand


  • Thailand kaldes også 'De hvide Elefanters Land', og i 1800-tallet var en hvid elefant da også et emblem på landets dengang enkle røde flag. Under Første Verdenskrig blev vandrette striber tilføjet over og under elefanten. I 1917 blev elefanten fjernet, og en blå stribe blev indføjet midt i flaget som udtryk for solidaritet med de Allierede, hvis flag (overvejende) var i farverne rød, hvid og blå. Dette flag kaldes Trairanga (trikolore).
  • Proportioner: 2:3                      Indført: 28. september 1917 Anvendelse: National- og statsflag
  • Vigtige datoer
    1. 1938: Marskal Phibun Songkhram bliver diktator, nanveændring til Thailand
    2. 1970’erne: Studenter-protester, militær-diktaturets sammenbrud
  • Symbolik: Rødt symboliserer det blod, som er ofret for landet. Blåt repræsenterer monarkiet. Hvidt står for den buddhistiske tros renhed. De blå og hvide striber blev tilføjet under Første Verdenskrig.