Singapore

Singapore


  • Flaget går tilbage til det tidspunkt, Singapore blev selvstyrende britisk koloni i 1959. Det blev bevaret, da Singapore indtrådte i den Malaysiske Føderation og indført som nationalflag, da Singapore blev fuldt selvstændigt i 1965.
  • Proportioner: 2:3                      Indført: 3. december 1959      Anvendelse: Statsflag
  • Vigtige datoer
    1. 1959: Indre selvstyre i forhold til England
    2. 1965: Fuldt uafhængighed
  • Symbolik: Rødt står for universelt broderskab og lighed. Hvidt repræsenterer Singapore-folkets renhed og dyd. Halvmånen står for den nye nation. De fem stjerne symboliserer idealerne demokrati, fred, fremskridt, retfærdighed og lighed.