Japan

Japan

  • Japan kaldes 'Den Opgående Sols Land'. Kejseren af Japan og hans forgængere nedstammer fra Huset Yamato, der forenede landet i år 200, og de gør krav på at være direkte efterkommere af solgudinden Amaterasu Omikami. Det nuværende flag blev officielt indført som nationalflag for Japan i 1870. Fra 1854 officielt som koffardiflag.
  • Proportioner: 7:10                  Indført: 5. august 1854            Anvendelse: National- og statsflag
  • Vigtige datoer
    1. 1800-tallet: Modernisering
    2. 1945: Indførelse af demokrati
  • Symbolik: Den hvide bund skal udtrykke ærlighed og renhed. Den røde skive kaldes Hinomaru, solskiven. Solsymbolet har været en del af Japans flag i årtusinder.