Iran

Iran


  • Det iranske flags traditionelle grønne, hvide og røde farver går tilbage til 1700-tallet, men der er ikke nogen officiel fortolkning af farverne. De tre farver blev arrangeret i vandrette striber i 1906. i 1980 indførte man et nyt flag med symboler, der skulle give udtryk for den islamiske revolution.
  • Proportioner: 4:7                     Indført: 29. juli 1980                  Anvendelse: National- og statsflag
  • Vigtige datoer
    1. 1953: Monarki
    2. 1980: Islamisk republik
  • Symbolik: globen står for den magt verdens undertrykte folk har. De fire halvmåner symboliserer den muslimske tros vækst. Sværdet repræsenterer styrke og kraft.