Færøerne

Færøerne

  • Flaget, Merkið (mærket), kom til verden i 1919 designet af tre færøske studenter på Regensen i København og kom til Færøerne samme år. Først i 1940 bliver flaget dog officielt, og syv år senere bliver den 25. April nationalflag til minde op flaget.
  • Proportioner: 8:11                  Indført: 1940   Anvendelse: National- og statsflag
  • Vigtige datoer
    1. 1380: Under Norge, som var under den danske konge
    2. 1940: Besat af England
    3. 1948: Gradvis løsrivelse fra Danmark
  • Symbolik: Flaget minder med det genkendelige kors om de andre nordiske flag. Farverne hvid, rød og blå symboliserer den klare himmel og de traditionelle færøske hovedtørklæder, samt en forbindelse til Island og Norge med flag i samme farver.