Australien

Australien

 • Det første nationalflag blev indført i 1909 efter forskellige konkurrencer, men brugen forblev begrænset. Det nuværende flag er bygget op omkring det kendte britiske Blue Ensign, Union Jack i øvre venstre hjørne med blå baggrund, samt Sydkorset og Commonwealth Stjernen, der fokuserer på nøgleaspekter i Australiens statsdannelse: United Kingdom. Oprindelig var der seks takker for de seks forbundsstater, men den syvende tak blev tilføjet i 1909 og repræsenterer Northen Territory samt de seks andre eksterne territorier, som den australske forbundsregering administrerer.
 • Proportioner: 1:2                     Indført: 22. maj 1909                Anvendelse: National- og statsflag
 • Vigtige datoer:
  1. 1770: Australiens østkyst besættes af Storbritannien
  2. 1788: Union Jack hejses og er det officielle nationalflag indtil 1954. I dag ses det kun i kantonen
  3. 1901: Australien forenes som ét Commonwealthland bestående af seks hidtil selvstændige britiske kolonier
  4. 1909: Det endelige flag indføres
  5. 1996: Den officielle flagdag, 3. september, indføres
 • Symbolik: Flaget består af de tre elementer Union Jack, Sydkorset og til sidst Commonwealth Stjernen, et symbol på Australiens forbundsstruktur: De syv takker på stjernen placeret under Union Jack symboliserer de 7 forskellige territorier samlet under ét flag. De 5 stjerner til højre, der umiddelbart ser ud til at være tilfældigt placeret, symboliserer det gamle stjernebillede, Sydkorset: Det skan ses året rundt på den sydlige nattehimmel og har som navigatør hjulpet de tidlige europæiske skibe frem til kontinentet og blev et populært emblem for de nye beboere. De 3 symboler går identisk igen på både koffardiflaget og orlogsflaget, blot med rød og hvid baggrund.