Egypten

Egypten


  • Det egyptiske kongedømmes flag var grønt med en hvid halvmåne og tre stjerner. Da den Forenede Arabiske Republik blev dannet i 1958, antog man befrielseshærens flag, som havde anført frihedskampen i 1952-53. Befrielseshærens flag var rødt, hvidt og sort med to grønne stjerner midt i den hvide stribe. Da føderationen blev dannet i 1972, blev stjernerne skiftet ud med Quraish-stammens falk i guld over statens navn. I 1984 vendte Egypten tilbage til den gyldne ørn, som befrielseshæren havde brugt. Disse farver og ørnesymbolet er kopieret i adskillige arabiske landes flag.
  • Proportioner: 2:3                     Indført: 4. oktober 1984          Anvendelse: National- og statsflag
  • Vigtige datoer
    1. 1798: invaderet af Napoleon Bonaparte på vegne af Frankrig
    2. 1922: Monarki under Kong Fuad
    3. 1958-61: med i Forenede Arabiske Republik
Symbolik: Rødt, hvidt og sort er de panarabiske farver. I midten af flaget ses Saladins ørn