Som udsmykning

Selve Dannebrogsflaget må ikke uden særlig tilladelse forsynes med påtryk eller broderi. Ansøgning sendes til justitsministeriet.

Hvis en væg dekoreres med Dannebrog, f.eks. væggen bag en talerstol, skal flaget anbringes højt, og de kvadratiske felter skal vende opad eller til venstre for tilskueren.

I en vifteformet gruppe af forskellige nationers flag på stang bør Dannebrog og de nordiske flag anbringes i midten. Hensigtsmæssigt bør øvrige nationers flag anbringes i alfabetisk orden (efter vedkommende lands betegnelse) regnet fra midten, skiftevis til venstre og højre. 

Anbringes Dannebrog og et andet flag på væggen med stængerne over kors, skal Dannebrog sidde til venstre med stangen over det andet flags stang.

Hvis talerstolen dekoreres med Dannebrog, skal flaget dække talerstolens forside. Dannebrog må ikke lægges over pulten, og det må i det hele taget aldrig anvendes som borddug eller til andre formål, der er flaget uvedkommende.

Hvis kisten ved en bisættelse dækkes med Dannebrog, skal de kvadratiske felter ligge over kistens hovedende, og før ceremoniens afslutning fjernes flaget fra kisten.


 

Kilde: Danmarks Samfundet