Polen

Polen


  • Flagets røde og hvide farver har været brugt siden 1200-tallet, men de blev først landets nationale farver i 1831. De er hentet fra farverne i statsvåbnet, der er beskrevet første gang i 1228. Statsvåbnet har gennem tiden båret en hvid ørn på rød bund. Dette symbol er forblevet mere eller mindre uændret gennem hele Polens omskiftelige historie. Statsvåbnet blev brugt af det polske kongedømme, indtil dette faldt i 1795, og det blev genindført af den nyudråbte republik omkring 1918/19, hvor man tilføjede en zigzag-bort og en krone. Både borten og kronen blev fjernet under den kommunistiske administration, men kronen blev genindsat i 1993.
  • Proportioner: 5:8                     Indført 1. august 1919             Anvendelse: National- og statsflag
  • Vigtige datoer
    1. 1939: Under tysk styre
    2. 1945: Selvstændigt
  • Symbolik: Hvidt står for ønsket om fred. Tidligere blev den røde farve tolket som symbol på socialismen. De røde og hvide farver er hentet fra statsvåbnet fra 1200-tallet. Flaget i sin nuværende form blev indført efter Første Verdenskrig