Grækenland

Grækenland

  • Det flag, der i dag vajer over Grækenland, har de samme farver som det, der blev hejst efter uafhængigheden fra Osmanner-imperiet i begyndelsen af 1800-tallet. På forskellige tidspunkter siden 1800-tallet har Grækenland brugt et enkelt hvidt kors på blå bund som national-, stats- og fæstningsflag. Flaget med det enkle kors er i dag bevaret i Præsidentflaget og i kantonen på det blå- og hvidstribede flag.
  • Proportioner: 2:3                     Indført: 1822                                Anvendelse: National- og statsflag
  • Vigtige datoer
    1. 1359: Del af det Osmanniske Rige
    2. 1821:  Uafhængighed
    3. 1974: Demokratisk styre
  • Symbolik: Korset i kantonen står for grækernes stærke religiøse tro. Blåt repræsenterer havet og himlen. Hvidt genspejler den græske frihedskamps renhed. De ni striber symboliserer de ni stavelser i råbet: ”Frihed eller døden”, som gjaldede under den græske frihedskrig.