Flagets udseende

Reglerne for det almindelige Dannebrogsflags (stutflagets) udseende stammer fra en forordning af 11. juli 1748 om handelsskibenes flag. Forordningen fastslog, at flaget skulle være »rødt med hvidt kors uden split«. Den røde farve på flaget er pantone 032, eller internationalt også kaldet PMS032. 
 
Enhver, der anskaffer flag, må sikre sig, at proportionerne er rigtige:
Bredden på det hvide kors danner basis for størrelsen på de røde felter. 
Felterne nærmest stangen er kvadratiske med sider der er 3 gange korsets bredde og de lange felter er rektangulære, hvor langsiderne er 1/2 gang stangfeltets mål. Disse mål overholdes for faneduge, men for flag, der udsættes for hårdt vejr, tillægges ca. 3/4 korsbredde i totallængden til reparation ved ombøjning og ny søm, når flaget flosser.

Dannebrog som stutflag har altså et forhold mellem bredde og længde som 28:34. (Man taler i fagsproget altid om bredde og længde på et flag eller fanedug, som om den er placeret fx. på et bord). 
Dannebrog som stutflag må ikke forsynes med tekst, logo eller lignende. Der må heller ikke i reklamer eller andre afbildninger af Dannebrog afviges fra de angivne mål eller f.eks. skrives på flaget.


Splitflaget, der hovedsagelig er forbeholdt Kongehuset samt statens myndigheder og institutioner, har disse proportioner: 
Korsets bredde er 1/7 af hele flagets bredde.  Firkanterne nærmest standerliget er kvadrater, hvis sider er 3/7 af flagets bredde. Længden af de yderste firkanter er 5/4 af kvadraternes sider. Splitterne er halvanden gang længden af de yderste firkanter. 
I tidens løb har en del større institutioner, virksomheder m.v. af privat karakter fået særlig tilladelse til at benytte splitflag. 
Splitflaget er ofte gjort til genstand for udsmykning.


Kilde: Danmarks Samfundet