Usbekistan

Usbekistan


  • Usbekistan var den første af de centralasiatiske Sovjetrepublikker der indførte sit eget ikke-kommunistiske nationalflag; det nye flag er dog baseret på sovjetrepublikken Usbekistans flag. Farverne var også repræsenteret i fyrst Timurs flag; han herskede over et usbekisk rige i 1300-tallet.
  • Proportioner: 1:2                      Indført: 18. november 1991  Anvendelse: Statsflag
  • Vigtige datoer
    1. 1800-tallet: Erobret af Rusland
    2. 1991: Uafhængighed fra Sovjetunionen
  • Symbolik: Blåt skal minde om vandet og himlen. Hvidt står for fred og renhed. Rødt repræsenterer livskraften i alle folk. Grønt er symbol på naturen og frugtbarhed. Nymånen står for den nye republik. Der er én stjerne for hver af årets måneder.