Korea, Syd

Sydkorea


  • Det flag, der blev brugt i kongedømmet Korea før 1910, bar de traditionelle farver; rød, hvid og blå. Da Sydkorea blev skilt ud fra nord i 1948, bevarede man det oprindelige flag, med enkelte ændringer. Midt i flaget er placeret en cirkel delt af en S-formet linje; øverste halvdel er rød, nederste blå. Mønstret er afledt af Østens yin-yang symbol. Da Korea blev delt i Nord og Syd, blev yin-yang symbolet stiliseret som et japansk mon, Det vil sige forenklede fremstillinger af dagligdags ting, gengivet i symmetrisk og regelmæssig form. Den anden ændring, man i 1948 foretog i flaget, var symbolerne omkring yin-yang symbolet; deres antal blev reduceret fra otte til fire.
  • Proportioner: 2:3                     Indført: 8. september 1948     Anvendelse: National- og statsflag
  • Vigtige datoer:
    1. 1910: Kongedømme annekteret af Japan
    2. 1948: Opdeling af Nord- og Sydkorea
  • Symbolik: Hvid er det koreanske folks traditionelle farve. Yin-yang symbolet betegner harmoni og modsætningernes forening. Bjælkerne i hjørnerne af flaget betegner henholdsvis himlen, ild, jorden og vand.