Portugal

Portugal

I

  • Med republikken indførtes et nyt flag. Portugals gamle blå og hvide flag blev erstattet af et rødt og grønt, symboler på revolution og Portugals opdagelser.  Våbnet i midten symboliserer Portugals fortid som imperium. Det hvide skjold er til minde om kong Alfonso Henriques, der etablerede Portugal som selvstændigt kongedømme. De syv gyldne borge står for Portugals udvidelse, et resultat af Alfonsos ægteskab i 1146.
  • Proportioner: 2:3                     Indført: 30. juni 1911                Anvendelse: National- og statsflag
  • Vigtige datoer
    1. 1400-1500-tallet: En førende rolle i opdagelsen af verden
    2. 1910: Republik
  • Symbolik: Grønt repræsenterer den portugisiske opdagelsesinspirator, prins Henrik Søfareren. Rødt symboliserer revolution. På flaget ses Himmelgloben - et tidligt navigationsinstrument.