Jamaica

Jamaica

  • Den nuværende udformning er resultat af en offentlig konkurrence. Flaget havde oprindeligt lodrette striber, men man fandt, at det mindede for meget om Tanganyikas flag og indsatte et diagonalkors i stedet. Våbenskjoldet er baseret på det, der blev skænket Jamaica fra den 3. februar 1663, et af de ældste der blev tilstået en britisk koloni. Det blev brugt i de tidligere britiske flag på Jamaica.
  • Proportioner: 1:2                     Indført: 6. august 1962            Anvendelse: National- og statsflag
  • Vigtige datoer
    1. 1655: Britisk koloni
    2. 1962: Selvstændighed
  • Symbolik: Grønt repræsenterer landet. Sort genspejler trængslerne. Gult skal minde om den strålende sol. Den lokale fortolkning af flaget: 'Vist er her trængsler, men landet er grønt og solen stråler'.