Yemen

Yemen


  • Nord-) Yemens første flag, der blev brugt imens imamerne var ved magten, var rødt med et hvidt sværd placeret vandret i midten og fem hvide stjerner, der repræsenterede en rettroende muslims fem pligter. Flaget blev indført cirka 1920. flaget for Den Demokratiske Folkerepublik Yemen (Syd) blev udformet med inspiration fra det egyptiske panarabiske flag. Flaget var en rød, hvid og sort trikolore, som havde fået tilføjet en lyseblå trekant ved flagstangen som symbol på det yemenitiske folk, mens en rød stjerne repræsenterede det regerende socialistparti. Flaget for Den Arabiske Republik Yemen (Nord) var ligeledes formet over det egyptiske flag. Det var en rød, hvid og sort trikolore, men med udsmykningen var en enkel femtakket grøn stjerne i det hvide bånd i midten, symbol på arabisk enhed. Da de to lande blev forenet, lod man stjernen og trekanten bortfalde, men de fælles elementer i de to flag – de panarabiske striber – blev bevaret i det nye forenede flag.
  • Proportioner: 2:3     Indført: 22. maj 1990     Anvendelse: National- og statsflag
  • Vigtige datoer
    1. 1600-tallet: Styret af Zaydi imamer
    2. 1990: Forening af Nord- og Sydyemen
  • Symbolik: Rød, hvid og sort er den pan-arabiske farver. Det flag, man indførte for den forenede stat, var baseret på den fælles trikolore i Nord- og Sydyemens tidligere flag.