Flag hejsning

Flaget hejses tidligst kl. 08:00 og hales ned senest ved solnedgang. På dage, hvor solen står op efter kl. 08:00, hejses flaget først ved solopgang. Dog ses visse steder den praksis, at flaget nedhales kl. 20:00, uanset om solen ikke er gået ned. Hvis det er kraftigt belyst om natten, må flaget gerne være hejst hele døgnet.

Den, der hejser eller nedhaler flaget, skal fra begyndelsen have blottet hoved.
Alle andre tilstedeværende rejser sig og tager front mod flaget, mens det hejses eller nedhales. Flaglinen skal fastgøres omhyggeligt, således at flaget bliver hvor det er, indtil det hales ned.

Hvis man ikke er i besiddelse af en flagstang, kan man dog flage ved at ophænge flaget f.eks. fra en altan eller under et vindue. I så fald skal flaget anbringes med de kvadratiske felter opad.

Hejs altid et helt og rent flag. Benyt aldrig en flagstang, der er beskidt eller så ru, at flaget går itu under brugen. Tag altid flaget ned straks du ser, det er itu, og send det til reparation omgående – gerne hos Aalborg Flagfabrik. Hvis flaget er udtjent, er der nogle regler for håndteringen af disse flag. Læs nederst på siden.

Ved blæst, storm og isslag
Flaget bør ikke hejses, når det blæser over 15 m/sek. hvilket er kuling, det blæser også om natten. Når der meldes storm, hvilket er 20 m/sek. og derover, skal flaget nedtages af hensyn til standen, flaget selv og alt det omkringværende. Her anbefales det at bruge et stormflag, da dette flag er halvt så højt ved stangen som et almindeligt flag.
Husk også at nedtage flaget, når der er udsigt til kraftigt isslag, da flagdugen kan knække, og flaget bliver meget tungt.
 
Sammenlægning af Dannebrog
Efter nedhaling samles flaget over den ene arm og lægges sammen således: Flaget foldes sammen på langs i tre dele, således at det hvide kors er øverst, og derefter foldes flaget sammen over det hvide kors, således at forkanten mangler ca. 10-15 cm. op til linningen. Derefter rulles flaget stramt sammen og linen på flaget snoes om flaget for at holde det sammenrullet. De nye Dannebrogsflag med flagclips, har ingen line, så der må da bruges en separat line til dette formål. Flaget opbevares derefter i en egnet pose eller æske for at undgå tilsmudsning, fugtindtrængning, musebid eller møl.
Flaget bør aldrig lægges sammen i fugtig stand og ikke hvis det er itu.

Udtjente Dannebrogsflag
Når et Dannebrogsflag er blevet brugt så længe, at det ikke mere er præsentabelt, skal man sørge for, at det bliver tilintetgjort, så det eksempelvis ikke bliver brugt til pudseklud, blæser rundt på en losseplads eller i det hele taget kommer fremmede folk i hænde.
Hvor barsk det end kan lyde, anbefales det, at det udtjente Dannebrogsflag simpelthen brændes - enten på et privat ildsted eller via affaldet, der går til forbrændingsanstalten. Vælges den sidste løsning bør det pakkes forsvarligt ind i eksempelvis en sort affaldssæk.