USA

USA


  • Amerikanernes første flag var en tilpasning af det britiske koffardiflag, det såkaldte ”Grand Union Flag”. Fra dette udvikledes det karakteristiske ”Stars and Stripes”, som vi kender det i dag, der stadig bærer 13 striber for hver af de oprindelige kolonier, der var med i forbundet og én stjerne for hver stat, der nu er medlem af USA. Den seneste stjerne kom til den 4. juli i 1960, efter at Hawaii blev indlemmet i USA 1959. Flaget fra 1777 markerede et brud med de gamle kolonibånd. Det blev det første af en ny type flag, et ægte nationalflag i moderne betydning. Grundudformningen og farverne blev hurtigt efterlignet af andre nationer. Stars and Stripes er et universalflag, men USA har et væld af flag i mange andre udformninger.
  • Proportioner: 10:19                Indført: 1960                                   Anvendelse: National- og statsflag
  • Vigtige datoer
    1. 1775: De Forenede Stater dannes
    2. 1776: Uafhængighed fra England
  • Symbolik: De 13 striber står for de 13 kolonier, der oprindeligt dannede De Forenede Stater. De 50 stjerner står for hver af de 50 nuværende stater i forbundet. Når en ny stat bliver medlem, tilføjes en ny stjerne til flaget den efterfølgende 4. juli.