Kina

Kina

  • Kina har verdens ældste uafbrudte civilisation. Kinas første nationalflag stammer fra 1872. det var gult med en blå drage, symbol på Manchu-dynastiet, der reagerede Kina i mange år. Med opstanden i 1911 blev flaget ændret til at have fem forskelligt farvede striber. Sovjetter, det vil sige arbejder- og soldaterråd, blev etableret i 1920’erne, og hver af dem blev repræsenteret ved et rødt flag efter sovjetrussisk forbillede. Det nuværende flag går tilbage til 1949, da Folkerepublikken blev dannet. 
  • Proportioner: 2:3                     Indført: 1. oktober 1949          Anvendelse: Koffardi- og statsflag
  • Vigtige datoer:
    1. 1949: Etableringen af den nuværende republik
  • Symbolik: Den røde bund symboliserer den kommunistiske revolution og er samtidig det kinesiske folks traditionelle farve. Den store stjerne repræsenterer kommunismen. De fire mindre stjerner står for det kinesiske folks fire sociale klasser. Antallet af stjerner genspejler betydningen af tallet 5 i den kinesiske filosofi.