Taiwan

Taiwan


  • Taiwans flag var tidligere Kinas nationalflag. Det har været brugt siden 1928 under Guomindang-styret, som fortsatte med at benytte flaget efter fordrivelsen til Taiwan i 1949. Den røde bund repræsenterer Kina, den blå kanton og hvide sol var Guomindangs partiflag. De 12 solstråler symboliserer fremskridt uden ende og hver stråle to af dagens timer.
  • Proportioner: 2:3                      Indført: 28. oktober 1928       Anvendelse: National- og statsflag
  • Vigtige datoer
    1. 1949: Uafhængighed fra Kina
  • Symbolik: Rødt skal minde om han-kineserne, som er den største kinesiske folkegruppe. Flaget symboliserer efter sigende 'en hvid sol i en blå himmel over et rødt land'. Hver stråle fra solen repræsenterer to af dagens timer.