Malta

Malta


  • En stor del af Maltas heraldik er påvirket af Malteserriddernes farver og symboler, idet øen var en vigtig fæstning i tiden omkring korstogene, Riddernes emblem var det karakteristiske malteserkors, og deres våbenmærke var et rødt på hvid bund. Disse farver gik igen i det skjold man brugte i kolonitiden. I 1943 blev Georgskors-medaljen føjet til våbenskjoldet. Den blev givet øboerne af kong Georg 6. af Storbritannien for deres heltemod under Anden Verdenskrig. I 1964 blev den blå kanton hvori korset oprindeligt var placeret erstattet af tynde hvide kantstriber.
  • Proportioner: 2:3                     Indført: 21. september 1964  Anvendelse: National- og statsflag
  • Vigtige datoer
    1. 1964: Uafhængighed
    2. 2004: Optaget i EU
  • Symbolik: Rødt og hvidt er hentet fra Malteserriddernes våbenmærke. Skt. Georgskorset er indrammet af en tynd rød stribe.